Select Page

Zaključna dela: diplomske naloge in magistrska dela

POMEMBNO! V septembru 2016 je bil sprejet nov Pravilnik o študiju na 1. in 2. stopnji UL FGG. Potek priprave zaključne naloge spodaj še ni posodobljen.

Potek priprave zaključne naloge na dodiplomskem študiju (1. stopnja)

Prikazan je okrvirni potek priprave diplomske naloge za vse študije prve stopnje. Zagovor diplomske naloge se lahko izvede, ko je študent opravil večino drugih s študijskim programom predpisanih obveznosti, kljub temu da še ni vseh rezultatov izpitnih rokov ali tudi še ni opravljal katerega izmed izpitov.

 1. Prijava Študent mora izbrati temo diplomskega dela in mentorja diplomskega dela. Izpolnjen obrazec za prijavo teme diplomske naloge je potrebno oddati v referat – teme se potrjuje na študijskih odborih oddelkov. Veljavnost teme je odvisna od smeri in stopnje študija.
 2. OblikaVsa zaključna dela morajo biti pripravljena skladno z Navodili za oblikovanje visokošolskih del na UL FGG 2016.
 3. Obr. št. 1Ko študent od mentorja prejme s podpisom potrjen obrazec št. 1, da je diplomska naloga primerna za zagovor, še pred vezavo zaključnega dela predloži svoje zaključno delo v tehnični pregled in preverjanje podobnosti vsebin Knjižnici UL FGG.
 4. PregledZadnjo različico zaključnega dela, ki je pripravljena skladno z Navodili za oblikovanje visokošolskih del na UL FGG 2016 pošljite na e-naslov: oddaja@fgg.uni-lj.si. V primeru, da velikost zaključnega dela onemogoča pošiljanje po e-pošti, se zaključno delo odloži na ustrezno spletno mesto in na zgoraj navedeni e-naslov sporoči povezavo, na kateri se datoteka nahaja.
 5. VezavaPo uspešno opravljenem pregledu diplomske naloge, lahko študent predloži delo v vezavo.
 6. Obr. št. 2 Prošnja za odobritev zagovora diplomskega dela.pdf

Pogosta vprašanja:

Kdaj lahko zaprosim za odobritev teme zaključnega dela?

Na 1. stopnji študija študent zaprosi za odobritev teme zaključnega dela najkasneje do konca februarja v zadnjem letniku študija z obrazcem (Prijava teme diplomske naloge) dostopnim na spletni strani FGG -> Vse za študij -> Diplomska in magistrska dela. Po podpisu mentorja, ki s tem potrdi pripravljenost prevzeti mentorstvo, kandidat obrazec dostavi v Referat za študijske zadeve. Na 2. stopnji študija vpisan študent drugostopenjskega študija lahko zaprosi za odobritev teme kadarkoli.

Kakšen je rok za izdelavo zaključnega dela?

Na prvostopenjskih študijskih programih je za študente s statusom rok za izdelavo zaključnega dela do 30. septembra, za študente brez statusa pa 3 mesece. Na drugostopenjskih študijskih programih je rok za izdelavo zaključnega dela prav tako do 30. septembra, za študente brez statusa pa 6 mesecev.

Kdaj in kako prijavim zagovor zaključnega dela?

Študent pridobi pisno soglasje mentorja, da se strinja z oddajo naloge. Mentor soglasje potrdi na obrazcu 1, kamor se vpiše še končni naslov v slovenskem (če je spremenjen) in angleškem jeziku. Izpolniti je potrebno še obrazec 2 (Prošnjo za odobritev zagovora zaključnega dela) in oba obrazca z vsemi prilogami oddati v Referat za študijske zadeve najkasneje prvi teden v mesecu, v katerem želi kandidat zagovarjati zaključno delo. Vsa navodila in obrazce najdete na spletni strani FGG -> Vse za študij -> Diplomska in magistrska dela.

Kdaj lahko zaprosim za odobritev teme zaključnega dela?

Na 1. stopnji študija študent zaprosi za odobritev teme zaključnega dela najkasneje do konca februarja v zadnjem letniku študija z obrazcem (Prijava teme diplomske naloge) dostopnim na spletni strani FGG -> Vse za študij -> Diplomska in magistrska dela. Po podpisu mentorja, ki s tem potrdi pripravljenost prevzeti mentorstvo, kandidat obrazec dostavi v Referat za študijske zadeve. Na 2. stopnji študija vpisan študent drugostopenjskega študija lahko zaprosi za odobritev teme kadarkoli.

Potek priprave zaključne naloge na magistrskem študiju (2. stopnja)

Prikazan je časovni potek priprave magistrskenaloge za vse študije. Zagovor magistrske naloge se lahko izvede, ko je študent opravil vse s študijskim programom predpisanih obveznosti.

 1. Prijava Študent mora izbrati temo diplomskega dela in mentorja diplomskega dela. Izpolnjen obrazec za prijavo teme diplomske naloge je potrebno oddati v referat – teme se potrjuje na študijskih odborih oddelkov. Veljavnost teme je odvisna od smeri in stopnje študija.
 2. OblikaVsa zaključna dela morajo biti pripravljena skladno z Navodili za oblikovanje visokošolskih del na UL FGG 2016.
 3. Obr. št. 1Ko študent od mentorja prejme s podpisom potrjen obrazec št. 1, da je diplomska naloga primerna za zagovor, še pred vezavo zaključnega dela predloži svoje zaključno delo v tehnični pregled in preverjanje podobnosti vsebin Knjižnici UL FGG.
 4. PregledZadnjo različico zaključnega dela, ki je pripravljena skladno z Navodili za oblikovanje visokošolskih del na UL FGG 2016 pošljite na e-naslov: oddaja@fgg.uni-lj.si. V primeru, da velikost zaključnega dela onemogoča pošiljanje po e-pošti, se zaključno delo odloži na ustrezno spletno mesto in na zgoraj navedeni e-naslov sporoči povezavo, na kateri se datoteka nahaja.
 5. VezavaPo uspešno opravljenem pregledu diplomske naloge, lahko študent predloži delo v vezavo.
 6. Obr. št. 2 Prošnja za odobritev zagovora diplomskega dela.pdf

Pogosta vprašanja:

Kdaj lahko zaprosim za odobritev teme zaključnega dela?

Na 1. stopnji študija študent zaprosi za odobritev teme zaključnega dela najkasneje do konca februarja v zadnjem letniku študija z obrazcem (Prijava teme diplomske naloge) dostopnim na spletni strani FGG -> Vse za študij -> Diplomska in magistrska dela. Po podpisu mentorja, ki s tem potrdi pripravljenost prevzeti mentorstvo, kandidat obrazec dostavi v Referat za študijske zadeve. Na 2. stopnji študija vpisan študent drugostopenjskega študija lahko zaprosi za odobritev teme kadarkoli.