Select Page
Technische Universität Graz (Graz University of Technology)

Technische Universität Graz (Graz University of Technology)

Technische Universität Graz, Rechbauerstrasse 12, 8010 Graz, Austria

Izmenjava

Vrsta izmenjave: Erasmus+
Koda institucije: A GRAZ02
Stopnje študija: 2.
Število mest: 2
Trajanje: 6 mesecev

Študijski programi

Civil Engineering

Zahteve

Jezik: nemški, angleški
Kreditni sistem: Austrian Grading Scale (1-excellent, 5-unsatisfactory), ECTS

Študijsko leto

Zimski semester:
Letni semester:

Kontakti

Institucionalni koordinator

Julia Niehs
julia.niehs@tugraz.at
+43 316 873-6415

Oddelčni koordinator

Prof. Dr. Helmut KNOBLAUCH
helmut.knoblauch@tugraz.at
+43 (0)316 873 6700

Služba za izmenjave

Gitte Cerjak, gitte.cerjak@tugraz.at

Prijava

Spletna stran za prijavo:
https://www.tugraz.at/en/tu-graz/organisational-structure/service-departments-and-staff-units/international-relations-and-mobility-programmes/
E-naslov za prijavo: gitte.cerjak@tugraz.at
Rok za prijavo za zimski semester: online: 1.6.; paket: 15.6.
Rok za prijavo za letni semester: online: 1.11.; paket: 15.11.
Rok za potrditev sprejema: 4-5 tednov po roku

Pred odhodom

Kontakt ob prihodu na gostujočo institucijo

Prof. Dr. Helmut KNOBLAUCH
helmut.knoblauch@tugraz.at
+43 (0)316 873 6700

Kontakt ob prihodu na gostujočem oddelku

Gitte Cerjak, gitte.cerjak@tugraz.at

Mnenja študentov