Select Page

Chair of Construction IT

Katedra za gradbeno informatiko (KGI)
Katedra za gradbeno informatiko (KGI) izhaja iz Inštituta za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo in je ena od dveh kateder, ki sestavljajo ta inštitut.

Na katedri se ukvarjamo s pedagoškim, raziskovalnim in strokovnim delom na področju gradbene informatike. Gradbeno informatiko definiramo kot tista področja rabe informacijske tehnologije v gradbeništvu, ki se nanašajo na reševanje problemov, ki so splošnejši od enega samega področja gradbeništva oz. se nanašajo na več kot eno samo fazo v življenjskem ciklu gradbenega objekta.

Naše delo se nanaša tudi na organizacijske, ekonomske, sociološke, pedagoške, psihološke in druge vidike rabe informacijske tehnologije zato v nazivu »informatika« in ne le informacijske tehnologije. Gradbena informatika se je tudi v svetu uveljavila kot samostojno področje izobraževanja, raziskovanja in razvoja znotraj gradbeništva.

Pedagoško delo
Sodelavci katedre doma in na tujem poučujemo vsebine, ki študente oborožijo za delo v informacijski družbi. Svojo mednarodno prepoznavnost dolgujemo pionirskemu delu na področju proučevanja in razvoja internetskih tehnologij v gradbeništvu ter sodelovanju pri evropskih projektih in njihovemu vodenju.

Do bolonjske reforme smo posredovali osnovna znanja računalništva in inženirske komunikacije, kot so Računalništvo, Programiranje, Avtomatska obdelava podatkov, Inženirska dokumentacija in komunikacija ter Opisna geometrija, pretežno v prvih letih študijev gradbeništva, geodezije in vodarstva. Študente smo seznanjali z zadnjimi dosežki, od objektnega programiranja do spletnih jezikov, internetskih tehnologij, dela na daljavo, računalniškega risanja in modeliranja ipd. Bili smo mentorji pri 40 diplomah in štirih doktoratih.

Bolonjska reforma prinaša temeljito prenovljene predmetnike, v katerih stopajo v ospredje računalniško integrirana graditev, napredna inženirska komunikacija, konceptualno modeliranje produktov in procesov, programsko inženirstvo, zahtevno 3d- in 4d-modeliranje, vizualizacija in podobno.

Druge oblike pedagoškega dela vključujejo prenos znanja v prakso preko delavnic, seminarjev in kongresov v Sloveniji, med drugim preko tradicionalnih posvetovanj Gradbene informatike. Kot učitelji in predavatelji smo gostovali na dodiplomskih in podiplomskih študijih v Stockholmu, Zagrebu, Istanbulu, na Irskem ter na Madžarskem.

Posebno pozornost posvečamo tudi izdelavi učnih pripomočkov za inženirje, ki jih objavljamo na internetu. Od leta 1998 sodelujemo z Univerzo v Stanfordu pri vodilnem programu projektnega zasnovanega učenja PBL. Od leta 2004/05 poteka na katedri Mednarodni podiplomski študij gradbene informatike, ki jo izvaja mednarodna skupina predavateljev za študente iz raznih držav z uporabo sodobnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij za učenje na daljavo.

Raziskovalno delo
Na katedri deluje mednarodno uveljavljena raziskovalna skupina s področja gradbene informatike. Redno sodelujemo v mednarodnih projektih, sodelavci objavljamo v prestižnih mednarodnih revijah in o rezultatih poročamo na mednarodnih konferencah. Dve pomembnejši smo tudi organizirali, zadnjo leta 2002 v Portorožu – »Evropsko konferenco e-Delo in e-Poslovanje v gradbeništvu«.

Raziskovalno delo poteka v naslednjih okvirih:
Programska skupina e-Gradbeništvo je delovala v obdobju 2004–2008 v obsegu 2 FTE. Potem ko je bila med tremi najbolje ocenjenimi skupinami s področja gradbeništva, svoje delo nadaljuje v obdobju 2009–2013.

Slovenski projekti: Tradicijo nacionalnih raziskav računalniško integrirane graditve (glej IKPIR) nadaljuje s projekti CRP in pri projektih ARRS v sodelovanju s KKPI.

Evropski projekti: Gradbeni informatiki imamo dolgo in bogato zgodovino sodelovanja pri evropskih projektih od 4. okvirnega programa dalje (glej IKPIR). V 5. okvirni program sodi partnerstvo pri projektih ISTforCE (Intelligent Services and Tools for Concurrent Engineering 2000–2002), ICCI (2001–2003) in prodAEC (2001–2003) ter koordinacija projekta SciX (Open Scientific Information Exchange 2002–2004). Sodelovali smo pri projektu iz programa e-Vsebine ReUSE (2004–2006) in tehnično koordinirali projekt CONNIE (2004–2007). Bili smo koordinatorji projekta iz 6. okvirnega programa InteliGRID (2004–2007), tehnični koordinatorji projekta DataMiningGrid (2004–2006) ter partnerji pri projektu I3CON (2007).

Vsebinsko lahko delo v domačih in tujih projektih razvrstimo v naslednje vsebinske sklope:
• Modeliranje produktov in procesov;
• Virtualne organizacije in računalniško integrirana graditev;
• Inženirske informacijske storitve in informacijsko poizvedovanje;
• Širjenje znanja.

Strokovno delo
Člani Katedre za gradbeno informatiko imamo pomembne vloge v mednarodnih organizacijah, kot sta Mednarodna organizacija za raziskave v gradbeništvu CIB in Evropska zveza za procesno in produktno modeliranje. Delujemo tudi kot člani odborov znanstvenih revij in kongresov ter tako sodimo med najbolj evropsko aktivne skupine v Sloveniji.

Sodelujemo kot uredniki revij ter vzdržujemo in sourejamo eno najpomembnejših prostodostopnih znanstvenih revij s področja gradbene informatike –  Journal of Information Technology in Construction. Vodimo tudi nekaj spletnih bibliografskih servisov za mednarodne znanstvene skupnosti, npr. CUMINCAD.

Sodelavci katedre projektno sodelujemo z vodilnimi podjetji doma in v Evropi. Inženirski zbornici Slovenije smo pomagali vzpostaviti spletni informacijski sistem za člane in uporabnike. S slovensko in evropsko tehnološko platformo za gradbeništvo smo pristopili k razvoju gradbenih klasifikacijskih sistemov.

zaposleni telefon email
doc. dr. Tomo Cerovšek, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 521 tomo.cerovsek@fgg.uni-lj.si
izr. prof. dr. Matevž Dolenc, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 606 matevz.dolenc@fgg.uni-lj.si
doc. dr. Jaka Dujc, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 581 jaka.dujc@fgg.uni-lj.si
asist. Tomislav Franković, mag. inž. grad. tomislav.frankovic@fgg.uni-lj.si
Matjaž Hribar, univ. dipl. fil. matjaz.hribar@fgg.uni-lj.si
izr. prof. dr. Andreja Istenič, univ. dipl. ped. +386 1 4768 596 andreja.istenic@fgg.uni-lj.si
asist. dr. Blaž Kurent, mag. inž. str. +386 1 4768 591 blaz.kurent@fgg.uni-lj.si
prof. dr. Žiga Turk, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 622 ziga.turk@fgg.uni-lj.si
asist. dr. Tomo Veldin, mag. inž. str. tomo.veldin@fgg.uni-lj.si
Skip to content