Select Page

Department of Geodetic Engineering

The pedagogical and research work of the Department of Geodetic Engineering covers a broad spectrum of the geospatial science: from geodetic measurements and other forms of spatial data acquisition using various sensors on satellite, aeronautical and terrestrial platforms, to data processing and analysis within modern geospatial information systems, to the geospatial data exploitation in the form of location-based services and as a support for spatial decision-making, including spatial planning.

Influenced by strong societal, environmental and technological forces, the so-called geospatial domain is one of the fastest-growing sectors on a global scale. The geospatial data ecosystem is becoming increasingly complex, and the fact that over 80 % of information has a spatial component increases the importance of geospatial data, information and geospatial services.

However, the study of geodesy and related studies have a long tradition at the University of Ljubljana, as it was among the first courses offered at the University of Ljubljana, which was founded in 1919. Today, a multitude of research fields in this evolving domain is in the scope of our department. The Department of Geodetic Engineering brings together six chairs, covering the fields of modern geodesy, geoinformatics and spatial planning. The research work is organised in two research programmes: (I.) Geoinformation Infrastructure and Sustainable Spatial Development of Slovenia, and (II.) Earth Observation and Geoinformatics. Our pedagogic and research work is carried out in close collaboration with other academic institutions, research and governmental organisation and industry in Slovenia and internationally. This provides many opportunities for staff and students to participate in internships and mobility programmes.

The department offers bachelor study programme Geodesy and Geoinformation and master study programme Geodesy and Geoinformation, higher education professional programme Technical Real Estate Management and a master study programme Spatial Planning. In addition, we offer research opportunities in the framework of the doctoral study programme Built environment. In all courses, there is a combination of theoretical content and practical exercises, including fieldwork and workshops. In most professional subjects, students also learn about hardware and software solutions that they will later use in practice. Our aim is to educate professionals who are able to master the various professional challenges they may encounter in their professional carrier.

It is clear that geospatial data, along with the entire infrastructure to acquire and use it, is becoming crucial to the functioning of our society. A lack of suitable information hinders the decision-making process and makes it impossible to follow advancements measured by accepted development policies, such as sustainable development and smart specialisation. The ever-growing need for suitable spatial information and technological development offer extraordinary opportunities for our profession. To be able to successfully rise to all these challenges, we have to devote much attention to quality and standardised solutions, and to education and lifelong learning. This is also the mission of our department.

Assoc. prof. Anka Lisec

Head of Department of Geodetic Engineering, UL FGG

Collection of geodetic instruments at UL FGG

The Department of Geodesy at the Faculty of Civil Engineering and Geodesy of the University of Ljubljana (UL FGG) keeps a collection of geodetic instruments, which includes more than 100 museum items. 

 Preview the collection ... 

The Department of Geodetic Engineering offers following study programmes:

1st Cycle Study Programmes – Bachelor

2nd Cycle Study Programmes – Master

3rd Cycle Study Programmes (PhD)

Zgodovina razvoja oddelka za geodezijo

Ko smo leta 1919 v Ljubljani dobili svojo univerzo, so se na njej pričeli šolati tudi geodeti, in sicer v okviru študija na dvoletnem zemljemerskem tečaju. Ta oblika šolanja je trajala do leta 1928, ko so ustanovili štiriletni študij kulturno-geodetske usmeritve. Slednjega so leta 1931 zaradi gospodarske in finančne krize ukinili. Številni diplomanti so po letu 1945 prevzeli pedagoško in znanstveno delo na novem geodetskem oddelku Tehniške fakultete.

Petnajstletna prekinitev študija geodezije je v Sloveniji povzročila veliko pomanjkanje akademsko izobraženih strokovnjakov še dolgo po drugi svetovni vojni, ko so prevladovali v stroki pretežno kadri s srednješolsko izobrazbo. V takratnih razmerah se je položaj postopoma izboljšal in v petdesetih letih prejšnjega stoletja so se pričeli zaposlovati prvi diplomanti.

Študij se je takrat postopoma prilagajal potrebam prakse in se konec petdesetih let preoblikoval v geodetsko in komunalno smer. Slednja je v začetku sedemdesetih let prešla pod okrilje gradbeništva. Medtem so uvedli dvostopenjski študij, ga z reformo v drugi polovici šestdesetih let ukinili in spet ga je nadomestil osemsemestrski kontinuiran študij.

Sledilo je še nekaj reform – poleg visokošolskega študija je bil uveden štirisemestrski višješolski študij geodezije pa univerzitetni in visokošolski strokovni študij geodezije itn. Pred leti smo se lotili predelave študijskih programov v smislu bolonjske deklaracije, ki ponovno uvaja tristopenjski študij. Prva generacija se je vpisala na visokošolski stopnji v šolskem letu 2008/09. Isto jesen je začela študirati tudi prva generacija po bolonjski shemi.

Tudi za študij geodezije velja, da mora biti podkrepljen z znanstveno-raziskovalnim delom. Na pedagoško-raziskovalnih enotah na Oddelku za geodezijo je skupaj 37 zaposlenih – 34 redno in 3 dopolnilno. Redno zaposlenih je 30 pedagoških delavcev, eden mladi raziskovalec in 3 raziskovalci. Dopolnilno sta zaposlena 2 visokošolska učitelja in 1 asistentka.