Select Page
Raziskovalna dejavnost na UL FGG

Research Equipment

TRASVISCOMETER 5 WITH OTHER EQUIPMENT
 • equipment trustees: Franc Čepon, izr. prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov
 • namembnost opreme: ConTec Viscometer 5 je koaksialen cilindrični viskometer za suspenzije z grobimi delci, ki je primeren za merjenje reoloških lastnosti cementne paste, malte in betona s posedom 120 mm ali več.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.

GNSS VIVA SMARTPOLE EDU SET Z DOD.

 • equipment trustee: prof. dr. Bojan Stopar
 • namembnost opreme: Instrument za visokonatančne GNSS meritve v geodeziji. Omogoča tudi hkratno izvedbo GNSS in klasičnih terestričnih geodetskih meritev v realnem času. Uporaba licenčne programske oprema za obdelavo podatkov meritev ni vključena
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna zunanjim naročnikov ob predhodnem naročilu vsaj 14 dni vnaprej. Pri uporabi opreme je potrebna navzočnost operaterja UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Uporaba licenčne programske opreme za obdelavo podatkov ni vključena.

GNSS VIVA SMARTPOLE EDU SET Z DOD.

 • equipment trustee: prof. dr. Bojan Stopar
 • namembnost opreme: Instrument za visokonatančne GNSS meritve v geodeziji. Omogoča tudi hkratno izvedbo GNSS in klasičnih terestričnih geodetskih meritev v realnem času. Uporaba licenčne programske oprema za obdelavo podatkov meritev ni vključena
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna zunanjim naročnikov ob predhodnem naročilu vsaj 14 dni vnaprej. Pri uporabi opreme je potrebna navzočnost operaterja UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Uporaba licenčne programske opreme za obdelavo podatkov ni vključena.

HYDRAULIC EQUIPMENT OF TESTING SITE 3000

 • equipment trustee: Boštjan Jursinovič
 • namembnost opreme: Računalniško voden hidravlični bat kapacitete 3000 kN in pripadajoča okvirna konstrukcija in strižna stena omogočata izvedbo različni testov kot so: upogibni test, tlačni test, strižni test. Z batom lahko obremenjujemo le v eni smeri z največjo hitrostjo obremenjevanja 0.3 mm/s. Dolžina hoda je omejena na 300 mm
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.

HYDRAULIC PISTON

 • equipment trustee: Boštjan Jursinovič
 • namembnost opreme: Hidravlični dinamični bat kapacitete +-250 kN in hodom +- 250 mm se uporablja za izvedbo strižnih, upogibnih in tlačno/nateznih testov. Tipični primeri testov, ki jih izvajamo z uporabo takšnih batov so: strižni test sten, upogbni test nosilcev, itd.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.

ISOKINETIC CONCENTRATION SAMPLER

 • equipment trustee: mag. Andrej Vidmar
 • namembnost opreme: Izokinetično vzorčevanje odpadne ali rečne vode.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Kritje stroškov amortizacije, pogona in tehnične podpore.

ISOKINETIC CONCENTRATION SAMPLER

 • equipment trustee :mag. Andrej Vidmar
 • namembnost opreme: Meritve pretočnih hitrosti v rekah.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Kritje stroškov amortizacije, pogona in tehnične podpore.

MERILEC ZRNAVOSTI SUS.SNOVI LISST

 • equipment trustee: mag. Andrej Vidmar
 • namembnost opreme: Meritve koncentracij suspendiranih snovi in njihove zrnavosti.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Kritje stroškov amortizacije, pogona in tehnične podpore.

SENSOR ULTIMA-XT DTS RANGE 5KM, 4 PROGRAMS

 • equipment trustee: mag. Andrej Vidmar
 • namembnost opreme: Porazdeljeno merjenje temperature rečne vode.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Kritje stroškov amortizacije, pogona in tehnične podpore.

LASER GRANULOMETER ANALYETTE

 • equipment trustee: asis. dr. Sabina Kolbl
 • namembnost opreme: Laboratorijsko določanje zrnavostne sestave.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.

MEASURING EQUIPMENT WITH EXTRAS

 • equipment trustee: Igor Valjavec, izr.prof.dr. Jože Lopatič
 • namembnost opreme: Sistem za zajem podatkov z 32 kanali. Sistem je namenjen zajemu različnih fizikalnih količin (pomiki, deformacije, sile, pospeški, temperatura), ki jih merimo na preizukušancih.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.

MEASURING DEVICES – SATELLITE RECEPTION

 • equipment trustee: prof. dr. Bojan Stopar
 • namembnost opreme: Instrument za visokonatančne GNSS meritve v geodeziji. Uporaba licenčne programske oprema za obdelavo podatkov meritev ni vključena
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna zunanjim naročnikov ob predhodnem naročilu vsaj 14 dni vnaprej. Pri uporabi opreme je potrebna navzočnost operaterja UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Uporaba licenčne programske opreme za obdelavo podatkov ni vključena.

MULTI STATION MS50 3D EDU SET INSTRUMENT

 • equipment trustee: izr. prof. dr. Dušan Kogoj
 • namembnost opreme: Klasične terestrične geodetske meritve za vzpostavitev geodetskih mrež, detajlno izmero in zakoličbo. Izmere v inženirski geodeziji. Uporaba zahteva dodatno opremo in ustrezno programsko opremo za obdelavo meritev.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna zunanjim naročnikov ob predhodnem naročilu vsaj 14 dni vnaprej. Pri uporabi opreme je potrebna navzočnost operaterja UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Uporaba licenčne programske opreme za obdelavo podatkov ni vključena.

RAYTEC EQUIPMENT FOR LASER MEASUREMENT OF DISPLACEMENTS

 • equipment trustee: izr.prof.dr. Jože Lopatič
 • namembnost opreme: Raytec merski sistem (OSSY-Optical Surveying System) za merjenje ponikov z uporabo diodnega laserja.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.

SYSTEM FOR DYNAMIC SHEAR TEST OF SOILS

 • equipment trustee: doc. dr. Ana Petkovšek
 • namembnost opreme: Ciklični enostavni strižni aparat za drobnozrnate in debelo zrnate zemljine s premerom zrn do 2 mm, ki omogoča merjenje strižne trdnosti, občutljivosti na likvifakcijo, strižnega modula in dušenje.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.

SCANNER

 • equipment trustee: doc. dr. Dušan Petrovič
 • namembnost opreme: Lasersko skeniranje objektov, fasad ali pokrajine, rezultat meritve je oblak točk, iz katerega je ob nadaljnji obdelavi možno izdelati trirazsežnostne modele objektov, pa tudi manjšega dela terena ali pokrajine. Uporaba zahteva sočasno uporabo prenosnega računalnika s programsko opremo za zajem.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna zunanjim naročnikov ob predhodnem naročilu vsaj 14 dni vnaprej. Pri uporabi opreme je potrebna navzočnost operaterja UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Uporaba licenčne programske opreme za obdelavo podatkov ni vključena.

HYDRAULIC PRESS NPC/DIGIT 12/12

 • equipment trustees: Franc Čepon, izr. prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov
 • namembnost opreme: Oprema je namenjena proizvodnji kompozitnih plošč iz odpadne embalaže in odpadnega tekstila, namenjenih za uporabo v gradbeništvu.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.

TC-1010 TACHIMETER WITH ACCESSORIES

 • equipment trustee: izr. prof. dr. Dušan Kogoj
 • namembnost opreme: Klasične terestrične geodetske meritve za vzpostavitev geodetskih mrež, detajlno izmero in zakoličbo. Izmere v inženirski geodeziji. Uporaba zahteva dodatno opremo in ustrezno programsko opremo za obdelavo meritev.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna zunanjim naročnikov ob predhodnem naročilu vsaj 14 dni vnaprej. Pri uporabi opreme je potrebna navzočnost operaterja UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Uporaba licenčne programske opreme za obdelavo podatkov ni vključena.

UNIVERSAL MEASURING SYSTEM DEWESOFT UP-X-7DEWE-2500

 • equipment trustee: Igor Valjavec, izr.prof.dr. Jože Lopatič
 • namembnost opreme: Prenosni merilni sistem in program za zajem podatkov. Sistem je namenjen zajemu različnih fizikalnih količin (pomiki, deformacije, sile, pospeški, temperatura), ki jih merimo na preizukušancih.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.

UNIVERSAL TESTING MACHINE ZWICK/ROELL

 • equipment trustees: Franci Čepon, asis. dr. David Antolinc
 • namembnost opreme: Univerzalni preizkuševalni stroj Zwick/Roell kapacitete 100 kN. Namenjen izvajanju statičnih in dinamičnih preiskav materialov in gradbenih proizvodov.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.

VIDEOMICROSCOPE HIROX KH

 • equipment trustees: Franc Čepon, asist. Petra Štukovnik
 • namembnost opreme: Mikroskopski sistem HIROX 3D je optični video-mikroskop, ki omogoča mikroskopske analize vzorcev in površin v laboratoriju in na terenu. Z njim analiziramo zbruske in obruske ter neobdelane površine – s pomočjo multifokus slike in ostalih orodij.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.

ANALYTICAL DEVICE AMPTS II

 • equipment trustee: asist. dr. Sabina Kolbl
 • namembnost opreme: Meritve metanskih potencialov za anaerobno presnovo različnih organsko razgradljivih substratov.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Meritve trajajo 30dni.

PORTABLE LASER VIBROMETER PDV-100

 • equipment trustee: prof. dr. Dejan Zupan
 • namembnost opreme: Vibrometer brezkontaktno meri hitrosti točk na površini telesa v razponu 0 do 22 kHz. Zajema lahko digitalne in analogne signale. Oprema omogoča natančno in učinkovito obdelavo zajetih podatkov.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.

3D INTEGRAL SYSTEM FOR OPTIC RECEPTION OF FIELD DISPLACEMENTS AND DEFORMATIONS  

 • equipment trustee: izr. prof. dr. Primož Može
 • namembnost opreme: Oprema omogoča simultano neodvisno krmiljenje servo-hidravličnih batov na večih preizkuševališčih hkrati ali pa simultano večosno krmiljenje servo-hidravličnih batov na enem preizkuševališču.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.

EQUIPMENT FOR RESONANCE TEST AT CYLINDRICAL SOIL SPECIMENS

 • equipment trustee: doc. dr. Matej Maček
 • namembnost opreme: Oprema za resonančni test zemljin omogoča merjenje strižnega modula in dušenja v odvisnosti od strižne deformacije. Preiskave so lahko opravijo v izotropnih ali anizotropnih napetostnih pogojih.
 • dostop do opreme: Oprema za resonančni test zemljin omogoča merjenje strižnega modula in dušenja v odvisnosti od strižne deformacije. Preiskave so lahko opravijo v izotropnih ali anizotropnih napetostnih pogojih.

FREEZING-HEATING CHAMBER SCHLEINBINGER

 • equipment trustee: prof. dr. Matjaž Mikoš
 • namembnost opreme: Naprava omogoča standardizirano testiranje zmrzlinske odpornosti betonov, agregatov in naravnega kamna. Območje delovanja je med +40 in -35 stopinjami C. Omogočeno je tudi preplavljanje vzorcev.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.

PARTICLE SIZE AND SHAPE ANALYSER CAMSIZER XL

 • equipment trustee: prof. dr. Matjaž Mikoš
 • namembnost opreme: Naprava s svojo visoko zmogljivo kamero omogoča optične meritve zrnavosti in oblike agregatnih materialov (0,16 – 135 mm). Naprava določi zrnavostno krivuljo analiziranega vzorca ter izvrednoti s pomočjo 3D dinamične analize slik preko 40 velikostnih in oblikovnih parametrov.
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.

UNIVERSAL ELECTROMECHANICAL TESTING DEFICE MTS EXCEED E43 504 WITH COMPUTER

 • equipment trustee: prof. dr. Vlatko Bosiljkov
 • namembnost opreme: Naprava je opremljena s spodnjo nepremično in zgornjo premično glavo s čeljustmi, med katere se namesti preizkušanec, ki ga v osnovi lahko obremenimo v tlaku ali nategu. Čeljusti jo možno opremiti z zamenljivimi vložki, ki zagotavljajo vpetje ploščatih ali cilindričnih preizkušancev različnih dimenzij ter s tlačnima ploščama, preko katerih lahko obremenimo preizkušance v tlaku, ali z namensko mizo, s katero je možno testirati preizkušance v upogibu. 
 • dostop do opreme: Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.
Skip to content