Select Page

Klub je ustanovljen z namenom sodelovanja in druženja diplomantov fakultete kot stanovskih kolegov med seboj in s fakulteto ter njenimi učitelji ter sodelavci.

Klub diplomantov Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani

Klub diplomantov Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje posameznikov, ki je ustanovljeno z namenom sodelovanja in druženja diplomantov fakultete kot stanovskih kolegov med seboj in s fakulteto ter njenimi učitelji ter sodelavci. Med pomembnejše cilje spada tudi povezovanje fakultete z gospodarstvom. Klub ima registriranih okoli 800 članov.