Select Page
Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana

Rektorji, dekani in predstojniki

1919: ustanovitev Univerze v Ljubljani

Ob ustanovitvi Univerze v Ljubljani leta 1919, so bile članice univerze:

 • Filozofska fakulteta,
 • Medicinska fakulteta,
 • Pravna fakulteta,
 • Tehniška fakulteta in
 • Teološka fakulteta.

Na Tehniški fakulteti so bili naslednji oddelki:

 • Arhitektura,
 • Elektrotehnika,
 • Gradbeništvo,
 • Kemija,
 • Rudarstvo in
 • Strojništvo.
1919/1920 - 1949/1950: Rektorji Univerze v Ljubljani in dekani Tehniške fakultete
Šolsko leto Rektorji Univerze V Ljubljani Dekani Tehniške fakultete
Predstojniki oddelka za gradbeništvo
1919/20 dr. Josip Plemelj dr. Karel Hinterlechner
1920/21 dr. Rihard Zupančič dr. Maks Samec
1921/22 dr. Gregor Krek dr. Maks Samec
1922/23 dr. Aleš Ušeničnik dr. Rihard Zupančič
1923/24 dr. France Kidrič
Jaroslav Foerster
1924/25 dr. Karel Hinterlechner dr. Alojz Král
1925/26 dr. Leonid Pitamic
dr. Milan Vidmar
1926/27 dr. Franc Ksaver Lukman Josip Kropač
dr. Karel Hinterlechner
1927/28 dr. Rajko Nahtigal Jaroslav Foerster
1928/29 dr. Milan Vidmar
Viktor Gostiša
dr. Karel Hinterlechner
1929/30 dr. Metod Dolenc dr. Rihard Zupančič
1930/31 dr. Alfred Šerko dr. Karel Hinterlechner
1931/32 dr. Alfred Šerko dr. Alojz Král
1932/33 dr. Matija Slavič dr. Alojz Král
1933/34 dr. Matija Slavič dr. Milan Vidmar
1934/35 dr. Fran Ramovš
dr. Maks Samec
dr. Maks Samec
Marij Osana
1935/36 dr. Maks Samec Marij Osana
1936/37 dr. Maks Samec dr. Andrej Gosar
1937/38 dr. Rado Kušej dr. Andrej Gosar
1938/39 dr. Rado Kušej dr. Andrej Gosar
Šolsko leto Rektorji Univerze V Ljubljani Dekani Tehniške fakultete Predstojniki oddelka za gradbeništvo
1939/40 dr. Matija Slavič Alojzij Hrovat
1940/41 dr. Matija Slavič Alojzij Hrovat
1941/42 dr. Milko Kos Alojzij Hrovat
dr. Milan Vidmar
1942/43 dr. Milko Kos dr. Milan Vidmar
1943/44 dr. Milko Kos dr. Milan Vidmar
1944/45 dr. Milko Kos dr. Alojz Král
1945/46 dr. Alojz Král Alojzij Hrovat
1946/47 dr. Anton Melik Alojzij Hrovat
1947/48 dr. Anton Melik dr. Anton Kuhelj Drago Leskovšek
1948/49 dr. Anton Melik Alojzij Hrovat Drago Leskovšek
1949/50 dr. Anton Melik Alojzij Hrovat Drago Leskovšek

Opomba:
Rektorji, dekani in predstojniki, ki so bili ali so še člani SAZU  
Rektorji iz vrst učiteljev gradbeništva

1950: Tehniška visoka šola

Ustanovljena je bila samostojna Tehniška visoka šola, ločena od ljubljanske univerze. Sestavljale so jo:

 • Fakulteta za arhitekturo,
 • Fakulteta za elektrotehniko,
 • Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo,
 • Fakulteta za kemijo,
 • Fakulteta za rudarstvo in metalurgijo,
 • Fakulteta za strojništvo in
 • Oddelek za splošne predmete.
Tehniška visoka šola
1950/1951 - 1953/1954: Rektorji Univerze v LJubljani in dekani Fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo
Šolsko leto Rektorji Visoke tehniške šole Dekani Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Predstojniki Oddelka za gradbeništvo Predstojniki Oddelka za geodezijo
1950/51 Alojzij Hrovat Leo Novak Emil Kovačič – HS
dr. Milan Fakin – KS
Julij Gspan – PS
Ivan Čuček
1951/52 Alojzij Hrovat Drago Leskovšek
1952/53 dr. Anton Kuhelj Emil Kovačič
1953/54 dr. Anton Kuhelj Josip Črnjač dr. Janko Bleiweis – HS
dr. Milan Fakin – KS
dr. Branko Žnideršič – PS
Ivan Čuček

Opomba:
Rektorji, dekani in predstojniki, ki so bili ali so še člani SAZU  
Rektorji iz vrst učiteljev gradbeništva

1954: Tehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Samostojne fakultete Tehniške visoke šole so postale zopet oddelki Tehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

1950/1951 - 1953/1954: Rektorji Visoke tehniške šole in dekani Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
Šolsko leto Rektorji Univerze V Ljubljani Dekani Tehniške fakultete
Predstojniki oddelka za gradbeništvo
Predstojniki Oddelka za geodezijo
1954/55 dr. Anton Kuhelj Henrik Čopič
1955/56 dr. Anton Kuhelj dr. Viktor Kersnič
dr. Dušan Avsec
Drago Leskovšek Josip Črnjač
1956/57 dr. Božidar Lavrič dr. Dušan Avsec Janko Sketelj Josip Črnjač

Opomba:
Rektorji, dekani in predstojniki, ki so bili ali so še člani SAZU  
Rektorji iz vrst učiteljev gradbeništva

1957: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo

Tehniška fakulteta se je razdelila in nastale so nove fakultete:

 • Fakulteta za rudarstvo, metalurgijo in kemijsko tehnologijo
 • Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo
 • Fakulteta za elektrotehniko in strojništvo.
1950/1951 - 1953/1954: Rektorji Visoke tehniške šole in dekani Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
Šolsko leto Rektorji Univerze V Ljubljani Dekani FAGG
Predstojniki oddelka za gradbeništvo
Predstojniki Oddelka za geodezijo
1957/58 dr. Božidar Lavrič Edo Mihevc
1958/59 dr. Dolfe Vogelnik dr. Branko Žnideršič
1959/60 dr. Dolfe Vogelnik Ivan Čuček Julij Gspan Franjo Rudl
1960/61 dr. Dolfe Vogelnik Ivan Čuček dr. Milovan Goljevšček Miroslav Črnivec
1961/62 dr. Makso Šnuderl Boris Kobe dr. Srdan Turk dr. Saša Sedlar
1962/63 dr. Makso Šnuderl Boris Kobe dr. Srdan Turk dr. Alojz Podpečan
1963/64 dr. Makso Šnuderl Janko Sketelj Julij Gspan dr. Tone Klemenčič
1964/65 dr. Albert Struna Janko Sketelj Julij Gspan dr. Tone Klemenčič
1965/66 dr. Albert Struna dr. Branko Žnideršič Julij Gspan dr. Tone Klemenčič
1966/67 dr. Albert Struna dr. Branko Žnideršič Oton Sajovic Ivan Čuček
1967/68 dr. Roman Modic dr. Branko Žnideršič dr. Lujo Šuklje Miroslav Črnivec
1968/69 dr. Roman Modic dr. Branko Žnideršič dr. Lujo Šuklje Miroslav Črnivec
1969/70 dr. Roman Modic dr. Saša Sedlar dr. Janko Bleiweis Miroslav Črnivec
1970/71 dr. Mirjan Gruden dr. Saša Sedlar dr. Janko Bleiweis Miroslav Črnivec
1971/72 dr. Mirjan Gruden Janez Valentinčič dr. Branko Žnideršič dr. Alojz Podpečan
1972/73 dr. Mirjan Gruden Janez Valentinčič dr. Branko Žnideršič dr. Alojz Podpečan
1973/74 dr. Mirjan Gruden dr. Janko Bleiweis dr. Branko Žnideršič Ivan Čuček
1974/75 dr. Janez Milčinski dr. Janko Bleiweis dr. Branko Žnideršič Ivan Čuček
1975/76 dr. Janez Milčinski dr. Janko Bleiweis dr. Branko Žnideršič Ivan Čuček

Opomba:
Rektorji, dekani in predstojniki, ki so bili ali so še člani SAZU  
Rektorji iz vrst učiteljev gradbeništva

1976: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo

Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo (VDO FAGG) se razdeli na dve samostojni pravni in finančni enoti:

 • VTOZD Arhitekturo in
 • VTOZD Gradbeništvo in geodezijo, ki ima dve notranji organizacijski enoti:
  • Oddelek za gradbeništvo in
  • Oddelek za geodezijo
1976/1977 - 1990/1991 : Rektorji Univerza v Ljubljani in dekani Fakultete za ahitekturo, gradbeništvo in geodezijo
Šolsko leto Rektorji Univerze v Ljubljani Dekani VDO FAGG
Predstojniki VTOZD Gradbeništvo in geodezijo
Predstojniki drugega oddelka
1976/77 dr. Ervin Prelog dr. Tone Klemenčič dr. Milan Pšeničnik dr. Florijan Vodopivec
1977/78 dr. Ervin Prelog dr. Tone Klemenčič dr. Milan Pšeničnik dr. Florijan Vodopivec
1978/79 dr. Slavko Hodžar Niko Kralj dr. Feliks Cerar dr. Florijan Vodopivec
1979/80 dr. Slavko Hodžar dr. Vlasto Zemljič dr. Feliks Cerar dr. Florijan Vodopivec
1980/81 dr. Slavko Hodžar dr. Vlasto Zemljič dr. Feliks Cerar dr. Florijan Vodopivec
1981/82 dr. Ivo Fabinc dr. Peter Šivic dr. Florijan Vodopivec dr. Feliks Cerar
1982/83 dr. Ivo Fabinc dr. Peter Šivic dr. Florijan Vodopivec dr. Feliks Cerar
1983/84 dr. Ivo Fabinc dr. Vladimir Brezar dr. Niko Seliškar dr. Jure Beseničar
1984/85 dr. Ivo Fabinc dr. Vladimir Brezar dr. Niko Seliškar dr. Jure Beseničar
1985/86 dr. Ivan Kristan dr. Peter Fajfar dr. Niko Seliškar dr. Jure Beseničar
1986/87 dr. Ivan Kristan dr. Peter Fajfar dr. Niko Seliškar dr. Jure Beseničar
1987/88 dr. Leopold Leskovar dr. Florijan Vodopivec dr. Janez Duhovnik dr. Bogdan Kilar
1988/89 dr. Janez Peklenik dr. Florijan Vodopivec dr. Janez Duhovnik dr. Bogdan Kilar
1989/90 dr. Boris Sket dr. Jože Koželj dr. Jure Banovec dr. Florijan Vodopivec
1990/91 dr. Boris Sket dr. Jože Koželj dr. Jure Banovec dr. Florijan Vodopivec

Opomba:
Predstojnik VTOZD Gradbeništvo in geodezija je bil tudi predstojnik oddelka, iz katerega je izhajal
Oddelek za gradbeništvo
Oddelek za geodezijo

1991: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo

VTOZD Arhitektura in VTOZD gradbeništvo in geodezija znotraj Fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo se preoblikujeta:

 • v Šolo za Arhitekturo (ŠA) in
 • v Oddelek za gradbeništvo in geodezijo (OGG) z dvema notranjima organizacijskima enotama:
  • Oddelek za gradbeništvo in
  • Oddelek za geodezijo
1991/1992 - 1994/1995: Rektorji Univerze v Ljubljani in dekani Fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo
Šolsko leto Rektorji Univerze v Ljubljani Dekani FAGG Predstojnikigradbeništvo in geodezijo Predstojniki drugega oddelka
1991/92 dr. Miha Tišler dr. Jože Koželj dr. Florijan Vodopivec dr. Jure Banovec
1992/93 dr. Miha Tišler dr. Jože Koželj dr. Florijan Vodopivec dr. Jure Banovec
1993/94 dr. Miha Tišler dr. Jože Koželj dr. Bojan Majes dr. Dušan Kogoj
1994/95 dr. Miha Tišler dr. Janez Duhovnik dr. Bojan Majes dr. Dušan Kogoj

Opomba:
Predstojnik Oddelka za gradbeništvo in geodezijo je bil tudi predstojnik oddelka, iz katerega je izhajal
Oddelek za gradbeništvo
Oddelek za geodezijo

1995: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo se je razdelila na:

 • Fakulteto za arhitekturo in
 • Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ima dve organizacijski enoti:

 • Oddelek za gradbeništvo in
 • Oddelek za geodezijo.
1995/1996 - 2008/2009: Rektorji Univerze v Ljubljani in dekani Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
Šolsko leto Rektorji Univerze V Ljubljani Dekani FGG
Predstojniki oddelka za gradbeništvo
Predstojniki Oddelka za geodezijo
1995/96 dr. Alojz Kralj dr. Miran Saje dr. Bojan Majes dr. Dušan Kogoj
1996/97 dr. Alojz Kralj dr. Miran Saje dr. Bojan Majes dr. Florijan Vodopivec
1997/98 dr. Alojz Kralj dr. Jure Banovec dr. Bojan Majes dr. Florijan Vodopivec
1998/99 dr. Jože Mencinger dr. Jure Banovec dr. Bojan Majes dr. Dušan Kogoj
1999/2000 dr. Jože Mencinger dr. Jure Banovec dr. Bojan Majes dr. Dušan Kogoj
2000/01 dr. Jože Mencinger dr. Jure Banovec dr. Bojan Majes dr. Dušan Kogoj
2001/02 dr. Jože Mencinger dr. Bojan Majes dr. Stanislav Srpčič dr. Dušan Kogoj
2002/03 dr. Jože Mencinger dr. Bojan Majes dr. Stanislav Srpčič dr. Aleš Breznikar
2003/04 dr. Jože Mencinger dr. Bojan Majes dr. Stanislav Srpčič dr. Aleš Breznikar
2004/05 dr. Jože Mencinger dr. Bojan Majes dr. Stanislav Srpčič dr. Aleš Breznikar
2005/06 dr. Andreja Kocjančič dr. Bojan Majes dr. Maruška Šubic Kovač dr. Anton Prosen
2006/07 dr. Andreja Kocjančič dr. Bojan Majes dr. Maruška Šubic Kovač dr. Anton Prosen
2007/08 dr. Andreja Kocjančič dr. Bojan Majes dr. Maruška Šubic Kovač dr. Anton Prosen

Opomba:
Rektorji, dekani in predstojniki, ki so bili ali so še člani SAZU.

2009: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo je z delitvijo Oddelka za gradbeništvo v letu organizirana v sedanjo obliko, v tri organizacijske enote:

2009/2010 - 2016/2017: Rektorji Univerze v Ljubljani in dekani Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
Šolsko leto Rektorji Univerze V Ljubljani Dekani FGG
Predstojniki oddelka za gradbeništvo
Predstojniki Oddelka za geodezijo Predstojniki Oddelka za okoljsko gradbeništvo
2009/10 dr. Radovan Stanislav Pejovnik dr. Matjaž Mikoš dr. Bojan Majes dr. Dušan Kogoj dr. Boris Kompare
2010/11 dr. Radovan Stanislav Pejovnik dr. Matjaž Mikoš dr. Janko Logar dr. Dušan Kogoj dr. Boris Kompare
2011/12 dr. Radovan Stanislav Pejovnik dr. Matjaž Mikoš dr. Janko Logar dr. Dušan Kogoj dr. Boris Kompare
2012/13 dr. Radovan Stanislav Pejovnik dr. Matjaž Mikoš dr. Janko Logar dr. Dušan Kogoj dr. Boris Kompare
2013/14 dr. Ivan Svetlik dr. Matjaž Mikoš dr. Janko Logar dr. Bojan Stopar dr. Dušan Žagar
2014/15 dr. Ivan Svetlik dr. Matjaž Mikoš dr. Janko Logar dr. Bojan Stopar dr. Dušan Žagar
2015/16 dr. Ivan Svetlik dr. Matjaž Mikoš dr. Janko Logar dr. Bojan Stopar dr. Dušan Žagar
2016/17 dr. Ivan Svetlik dr. Matjaž Mikoš dr. Janko Logar dr. Bojan Stopar dr. Dušan Žagar