Select Page

Častni doktor Univerze v Ljubljani iz vrst učiteljev gradbeništva

prof. dr. Alojz Král
1956

prof. dr. Alojz Král

Zaslužni profesorji FAGG (FGG) iz vrst učiteljev gradbeništva in geodezije

akad. prof. dr. Lujo Šuklje
1979

akad. prof. dr. Lujo Šuklje

prof. dr. Milovan Goljevšček
1979

prof. dr. Milovan Goljevšček

prof. dr. Branko Žnideršič
1981

prof. dr. Branko Žnideršič

prof. dr. Ervin Prelog
1987

prof. dr. Ervin Prelog

prof. dr. Janko Bleiweis
1989

prof. dr.  Janko Bleiweis

prof. Ivan Čuček
1989

prof. Ivan Čuček

prof. dr. Miloš Marinček
1998

prof. dr. Miloš Marinček

prof. dr. Florjan Vodopivec
1998

prof. dr. Florjan Vodopivec

prof. dr. Janez Duhovnik
2005

prof. dr. Janez Duhovnik

prof. dr. Rudolf Rajar
2008

prof. dr. Rudolf Rajar

prof. dr. Bojan Majes
2014

prof. dr. Bojan Majes

prof. dr. Miran Saje
2015

prof. dr. Miran Saje

Dva člana SAZU iz vrst redno zaposlenih učiteljev gradbeništva

akad. prof. dr. Lujo Šuklje
1979

akad. prof. dr. Lujo Šuklje

akad. prof. dr. Peter Fajfar
1979

akad. prof. dr. Peter Fajfar