Select Page
RWTH Aachen University

RWTH Aachen University – Faculty of Civil Engineering

Fakultät für Bauingenieurwesen
Mies van der Rohe Strasse 1, 52074 Aachen
Nemčija

Izmenjava

Vrsta izmenjave: Erasmus+
Koda institucije: D AACHEN 01
Stopnje študija: 1., 2.
Število mest: 2 mesti (po 6 mesecev)
ali 1 mesto (1 leto)

Študijski programi

Civil and Environmental Engineering

Zahteve

Jezik: nemščina, 
Kreditni sistem: ECTS
Polna študijska obveznost:
Največje možno število vpisanih točk:

Študijsko leto

Uvodni tečaj: 
Zimski semester: 
Letni semester: 

Kontakti

Oddelčni koordinator

Jasmin Haverkamp, M.Sc.
international@fb3.rwthaachen.de

Prijava

Rok za prijavo za zimski semester: 31. maj
Rok za prijavo za letni semester: 31. januar
Rok za potrditev sprejema: 6 tednov

Pred odhodom

Kontakt ob prihodu na gostujočo institucijo

Claudia Hanke, M.A.
ERASMUS co-ordinator
claudia.hanke@zhv.rwthaachen.de,
++49 241 80 90684

Kontakt ob prihodu na gostujočem oddelku

Claudia Hanke, M.A.
ERASMUS co-ordinator
claudia.hanke@zhv.rwthaachen.de,
++49 241 80 90684