Select Page

Nameščena programska oprema

V vseh računalniških učilnicah so nameščeni spodaj navedeni programi (večina programov je v vseh učilnicah). Programi v učilnicah so prosto dostopni, odprtokodni ali licenčni; za slednje licenco kupuje bodisi Univerza ali fakulteta.

Spletna povezava v spodnjem seznamu vas pripelje na stran, kjer je program na voljo. Za nekatere licenčne programe je na spletu na voljo študentska ali preskusna verzija, ki je lahko omejena časovno ali funkcionalno, navadno pa je za uporabo potrebna registracija.

  • Študentom UL je brezplačno na voljo študentska verzija programa Wolfram Mathematica. Podrobnosti so v spletni učilnici.
  • Določena Microsoftova programska oprema je vsem rednim in izrednim študentom Fakultete za gradbeništvo in geodezijo ter zaposlenim na fakulteti na voljo  tudi v sklopu programa MS Imagine Premium (prej DreamSpark Premium).
Seznam programov, ki so nameščeni na računalnikih