Select Page

Računovodsko finančna služba

Dnevnice in kilometrina:

Zneski dnevnic za Slovenijo in tujino so na priloženih dokumentih.

zaposleni telefon email
Matevž Brinovec, univ. dipl. ekon. , spec. manag. +386 1 4768 660 matevz.brinovec@fgg.uni-lj.si
Sonja Karakaš, dipl. ekon. +386 1 4768 503 sonja.karakas@fgg.uni-lj.si
Simona Konda, dipl. ekon. +386 1 4768 502 simona.konda@fgg.uni-lj.si
Miran Merc +386 1 4768 516 miran.merc@fgg.uni-lj.si
Špela Šmalc, univ. dipl. ekon. spela.smalc@fgg.uni-lj.si
Sandra Vračević, dipl. ekon. +386 1 4768 676 sandra.vracevic@fgg.uni-lj.si