Select Page
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA - Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica (ETSIGCT)

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA – Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica (ETSIGCT)

Universitat Politècnica de València Camino de Vera, s/n 46022 Valencia

Izmenjava

Vrsta izmenjave: Erasmus+
Koda institucije: E VALENCI02
Stopnje študija: 1.
Število mest: 2
Trajanje: 10 mesecev

Študijski programi

Architecture and Town Planning

Zahteve

Jezik: španski, angleški
Kreditni sistem: ECTS

Študijsko leto

Zimski semester:
Letni semester:

Kontakti

Institucionalni koordinator

Juan Miguel Martlnez Rubio
opii@upvnet.upv.es
Tel.: +3496387700

 

Oddelčni koordinator

Inmaculada Tomás Estellés
Tel.:+ 349 6387700e7x 171641
e-mail:i ntergeo@upvnet.upv

Prijava

Spletna stran za prijavo:
https://aplicat.upv.es/aire-app/views/gestionSolicitudesEntrantes/registro/inicio.xhtml?p_idioma=i
E-naslov za prijavo: informacion@upv.es
Naslov za prijavo: Universitat Politècnica de València Camino de Vera, s/n 46022 Valencia, Spain
Rok za prijavo za zimski semester: 31. maj
Rok za prijavo za letni semester: 31. oktober
Rok za potrditev sprejema: 5 tednov

Pred odhodom

Kontakt ob prihodu na gostujočo institucijo

Juan Miguel Martínez Rubio, Institutional Coordinator
opii@upvnet.upv.es
+34 963877002

Kontakt ob prihodu na gostujočem oddelku

Inmaculada Tomás Estellés
intergeo@upvnet.upv.es
+34 963877007 ext 71641

Mnenja študentov