Select Page

Budapest University of Technology and Economics

7-9 Műegyetem rkp. Bldg. R, ground floor,
H-1111 Budapest, Hungary

Izmenjava

Vrsta izmenjave: Erasmus+
Koda institucije: HU BUDAPES02
Stopnje študija: 2., 3.
Število mest: 2
Trajanje: 5 mesecev

Študijski programi

Civil Engineering

Zahteve

Jezik: madžarščina, angleščina
Kreditni sistem: ECTS

Študijsko leto

Uvodni tečaj: 1 September-5 September, 2 February-6 February
Zimski semester: 8 September – 12 December
Letni semester: 9 February – 15 May

Kontakti

Institucionalni koordinator

Gabriella ZSADÁNYI
erasmus@kth.bme.hu
+36 1 463 1622

Oddelčni koordinator

 glej zgoraj

Prijava

Spletna stran za prijavo: http://www.kth.bme.hu/en/oie/exchange
E-naslov za prijavo: erasmus@kth.bme.hu
Rok za prijavo za zimski semester: 1. maj
Rok za prijavo za letni semester: 1. november
Rok za potrditev sprejema: 8 tednov

Pred odhodom

Kontakt ob prihodu na gostujočo institucijo

Gabriella ZSADÁNYI
erasmus@kth.bme.hu
+36 1 463 1622

 

Mnenja študentov