Select Page
Raziskovalna dejavnost na UL FGG

Infrastrukturni center Grajeno okolje

Osnovni namen infrastrukturnega centra Grajeno okolje v okviru Mreže infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC) je omogočiti boljše povezovanje infrastrukturnih zmogljivosti na FGG na področju konstrukcij in prometnega inženirstva ter s tem optimiranje eksperimentalnega dela na UL FGG z gledišča porabe razpoložljivih človeških in materialnih virov.

V ta namen infrastrukturni center Grajeno okolje povezuje pedagoško raziskovalne enote fakultete z laboratoriji.