Select Page
Delft University of Technology

Delft University of Technology

Faculty of Civil Engineering and Geosciences,
Stevinweg 1,
2628 CN Delft, the Netherlands

Izmenjava

Vrsta izmenjave: Erasmus+
Koda institucije: NL DELFT01
Stopnje študija:
Število mest: 1
Trajanje: 5

Študijski programi

Building and Civil Engineering
Earth Sciences
Environmental Sciences

Zahteve

Jezik: nizozemski, angleški
Kreditni sistem: ECTS
Polna študijska obveznost: 24
Največje možno število vpisanih točk:

Študijsko leto

Uvodni tečaj: Aug., Feb.
Zimski semester: http://studenten.tudelft.nl/en/students/education/academic-calendar/
Letni semester: http://studenten.tudelft.nl/en/students/education/academic-calendar/

Kontakti

Institucionalni koordinator

Ms Drs Gerdien de Graaf, Institutional Erasmus+ coordinator
g.degraaf@tudelft.nl
+31 15 2788012

Oddelčni koordinator

Maaike Kraeger-Holland
exchange-citg@tudelft.nl
+31 15 2781174

Služba za izmenjave

Maaike Kraeger-Holland
exchange-citg@tudelft.nl
+31 15 2781174

Prijava

Spletna stran za prijavo: tudelft.nl/information-sheet-incoming-exchange
E-naslov za prijavo: exchange-citg@tudelft.nl
Naslov za prijavo: Delft University of Technology, Central International Office
Rok za prijavo za zimski semester: 1. april
Rok za prijavo za letni semester: 1. oktober
Rok za potrditev sprejema: 5 tednov

Pred odhodom

Viza

Delft University of Technology, Central International Office, Jaffalaan 9a, 2628 BX Delft, The Netherlands
internationaloffice@tudelft.nl
+31 15 2788012

Zavarovanje

Mr Ir. A.J.C. van der Wel,
tudelft.nl/insurance
internationaloffice@tudelft.nl
+31 15 2788012

Bivanje

Mr Ir. A.J.C. van der Wel,
tudelft.nl/housing
internationaloffice@tudelft.nl
+31 15 2788012

Kontakt ob prihodu na gostujočo institucijo

Delft University of Technology, Central International Office
internationaloffice@tudelft.nl
+31 15 2788012

Kontakt ob prihodu na gostujočem oddelku

Delft University of Technology, Central International Office
internationaloffice@tudelft.nl
+31 15 2788012

Mnenja študentov

V Delftu je OK.