Select Page

Pogoji za napredovanje na študijskih programih na UL FGG

Pogoji za napredovanje na univerzitetnih študijskih programih 1. stopnje

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM GRADBENIŠTVO

POGOJI ZA NAPREDOVANJE:

Za napredovanje iz 1. v 2. letnik mora imeti študent do izteka študijskega leta opravljene vse z učnimi načrti predpisane obveznosti. Iz 2. v. 3. letnik pa lahko študent napreduje, če do izteka študijskega leta opravi z učnimi načrti predpisane obveznosti v obsegu najmanj 54 kreditnih točk.

Ob vpisu v 3. letnik študent izbere enega od modulov: Konstrukcije, HidrotehnikaPromet, Komunala in Stavbarstvo.

POGOJI ZA PONAVLJANJE:

Študent lahko ponavlja letnik, če ima izpolnjene obveznosti tekočega letnika v obsegu najmanj 30 KT. Študent lahko koristi enkratno možnost ponavljanja ali vpisa v dodatno leto, v kolikor predhodno ni zamenjal študijskega programa.

POGOJI ZA ZAKLJUČEK ŠTUDIJA:

Vse opravljene obveznosti iz 1., 2. in 3. letnika v obsegu 180 KT po ECTS, ki vsebujejo tudi izdelavo diplomskega dela.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM GEODEZIJA IN GEOINFORMATIKA

POGOJI ZA NAPREDOVANJE:

Za napredovanje iz 1. v 2. letnik mora imeti študent do izteka študijskega leta opravljene vse z učnimi načrti predpisane obveznosti. Iz 2. v. 3. letnik pa lahko študent napreduje, če do izteka študijskega leta opravi z učnimi načrti predpisane obveznosti v obsegu najmanj 54 kreditnih točk.

POGOJI ZA PONAVLJANJE:

Študent lahko ponavlja letnik, če ima izpolnjene obveznosti tekočega letnika v obsegu najmanj 30 KT. Študent lahko koristi enkratno možnost ponavljanja ali vpisa v dodatno leto, v kolikor predhodno ni zamenjal študijskega programa.

POGOJI ZA ZAKLJUČEK ŠTUDIJA:

Vse opravljene obveznosti iz 1., 2. in 3. letnika v obsegu 180 KT po ECTS, ki vsebujejo tudi izdelavo diplomskega dela.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM VODARSTVO IN OKOLJSKO INŽENIRSTVO

POGOJI ZA NAPREDOVANJE:

Za napredovanje iz 1. v 2. letnik mora imeti študent do izteka študijskega leta opravljene vse z učnimi načrti predpisane obveznosti. Iz 2. v. 3. letnik pa lahko študent napreduje, če do izteka študijskega leta opravi z učnimi načrti predpisane obveznosti v obsegu najmanj 54 kreditnih točk (KT).

POGOJI ZA PONAVLJANJE:

Študent lahko ponavlja letnik, če ima izpolnjene obveznosti tekočega letnika v obsegu najmanj 30 KT. Študent lahko koristi enkratno možnost ponavljanja ali vpisa v dodatno leto, v kolikor predhodno ni zamenjal študijskega programa

POGOJI ZA ZAKLJUČEK ŠTUDIJA:

Vse opravljene obveznosti iz 1., 2. in 3. letnika v obsegu 180 KT po ECTS.

Pogoji za napredovanje na visokošolskih strokovnih študijskih programih 1. stopnje

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM OPERATIVNO GRADBENIŠTVO

POGOJI ZA NAPREDOVANJE:

Za napredovanje iz 1. v 2. letnik mora imeti študent do izteka študijskega leta opravljene vse z učnimi načrti predpisane obveznosti. Iz 2. v. 3. letnik pa lahko študent napreduje, če do izteka študijskega leta opravi z učnimi načrti predpisane obveznosti v obsegu najmanj 54 kreditnih točk (KT). V šestem semestru so izbirni moduli Konstruktiva, Organizacija in Promet, enega od njih si študent izbere ob vpisu v 3. letnik.

POGOJI ZA PONAVLJANJE:

Študent lahko ponavlja letnik, če ima izpolnjene obveznosti tekočega letnika v obsegu najmanj 30 KT. Študent lahko koristi enkratno možnost ponavljanja ali vpisa v dodatno leto, v kolikor predhodno ni zamenjal študijskega programa.

POGOJI ZA ZAKLJUČEK ŠTUDIJA:

Vse opravljene obveznosti iz 1., 2. in 3. letnika v obsegu 180 KT po ECTS, ki vsebujejo tudi izdelavo diplomskega dela.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN

POGOJI ZA NAPREDOVANJE:

Za napredovanje iz 1. v 2. letnik mora imeti študent do izteka študijskega leta opravljene vse z učnimi načrti predpisane obveznosti. Iz 2. v. 3. letnik pa lahko študent napreduje, če do izteka študijskega leta opravi z učnimi načrti predpisane obveznosti v obsegu najmanj 54 kreditnih točk (KT).

POGOJI ZA PONAVLJANJE:

Študent lahko ponavlja letnik, če ima izpolnjene obveznosti tekočega letnika v obsegu najmanj 30 KT. Študent lahko koristi enkratno možnost ponavljanja ali vpisa v dodatno leto, v kolikor predhodno ni zamenjal študijskega programa.

POGOJI ZA ZAKLJUČEK ŠTUDIJA:

Vse opravljene obveznosti iz 1., 2. in 3. letnika v obsegu 180 KT po ECTS, ki vsebujejo tudi izdelavo diplomskega dela.

Pogoji za napredovanje na magistrskih študijskih programih 2. stopnje

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM GRADBENIŠTVO

POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil z učnimi načrti predpisane obveznosti v obsegu najmanj 45 kreditnih točk.

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, ki jih določa 153. člen Statuta UL (materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah,
aktivno sodelovanje v organih univerze).

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka se študent lahko vpiše v višji letnik, če zbere najmanj 30 kreditnih točk po ECTS. O izjemnem vpisu odloča Študijski odbor Oddelka za gradbeništvo UL FGG. Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se lahko omogoči hitrejše napredovanje.

POGOJI ZA PONAVLJANJE LETNIKA

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če doseže najmanj 30 kreditnih točk po ECTS.

OPOZORILO!
Študent lahko koristi enkratno možnost ponavljanja ali vpisa v dodatno leto, v kolikor predhodno ni zamenjal študijskega programa.

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM STAVBARSTVO

POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil z učnimi načrti predpisane obveznosti v obsegu 45 kreditnih točk po ECTS.

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, ki jih določa 153. člen Statuta UL (materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi UL FGG, potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze).

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka se študent lahko vpiše v višji letnik, če zbere najmanj 30 kreditnih točk po ECTS. O izjemnem vpisu odloča Študijski odbor Oddelka za gradbeništvo UL FGG. Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se lahko omogoči hitrejše napredovanje.

POGOJI ZA PONAVLJANJE LETNIKA

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v drugi letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če doseže najmanj 30 kreditnih točk po ECTS.

OPOZORILO!
Študent lahko koristi enkratno možnost ponavljanja ali vpisa v dodatno leto, v kolikor predhodno ni zamenjal študijskega programa.

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM VODARSTVO IN OKOLJSKO INŽENIRSTVO

POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil z učnimi načrti predpisane obveznosti v obsegu najmanj 45 kreditnih točk po ECTS.

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil obveznosti v obsegu 45 kreditnih točk po ECTS, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, ki jih določa 153. člen Statuta UL (materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih,
kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze).

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka se študent lahko vpiše v višji letnik, če zbere najmanj 30 kreditnih točk po ECTS. O izjemnem vpisu odloča Študijski odbor Oddelka za okoljsko gradbeništvo UL FGG. Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se lahko omogoči hitrejše napredovanje.

POGOJI ZA PONAVLJANJE LETNIKA

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če doseže najmanj 30 kreditnih točk po ECTS.

OPOZORILO!
Študent lahko koristi enkratno možnost ponavljanja ali vpisa v dodatno leto, v kolikor predhodno ni zamenjal študijskega programa.

 

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM GEODEZIJA IN GEOINFORMATIKA

POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil z učnimi načrti predpisane obveznosti v obsegu najmanj 45 kreditnih točk po ECTS.

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, ki jih določa 153. člen Statuta UL (materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze).

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka se študent lahko vpiše v višji letnik, če zbere najmanj 30 kreditnih točk po ECTS. O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča Študijski odbor Oddelka za geodezijo UL FGG. Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske
rezultate, se lahko omogoči hitrejše napredovanje.

POGOJI ZA PONAVLJANJE LETNIKA

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če doseže najmanj 30 kreditnih točk po ECTS.

OPOZORILO!
Študent lahko koristi enkratno možnost ponavljanja ali vpisa v dodatno leto, v kolikor predhodno ni zamenjal študijskega programa.

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PROSTORSKO NAČRTOVANJE

POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil z učnimi načrti predpisane obveznosti v obsegu najmanj 45 kreditnih točk po ECTS.

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, ki jih določa 153. člen Statuta UL (materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze).

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka se študent lahko vpiše v višji letnik, če zbere najmanj 30 kreditnih točk po ECTS. O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča Študijski odbor Oddelka za geodezijo UL FGG. Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se lahko omogoči hitrejše napredovanje.

OPOZORILO!
Študent lahko koristi enkratno možnost ponavljanja ali vpisa v dodatno leto, v kolikor predhodno ni zamenjal študijskega programa.

Pogoji za vpis na doktorska študijska programa 3. stopnje na UL FGG

DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM GRAJENO OKOLJE

POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU

Doktorand se lahko vpiše v 2. letnik doktorskega študija Grajeno okolje, če je do izteka študijskega leta opravil z učnimi načrti predpisane obveznosti v obsegu najmanj 45 kreditnih točk po ECTS.

Za napredovanje v 3. letnik mora doktorand opraviti:

  • vse študijske obveznosti organiziranih oblik pouka iz 1. in 2. letnika,
  • javno predstaviti temo doktorske disertacije in
  • pridobiti soglasje Senata UL k temi doktorske disertacije.

Zadnji, 3. letnik, je namenjen individualnemu raziskovalnemu delu in izdelavi ter zagovoru doktorske disertacije.

DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM VARSTVO OKOLJA

POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU

Pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 45 KT. Od tega doktorand opravi najmanj 30 KT iz obveznega metodološkega in temeljnih predmetov.

V 3. letnik doktorskega študija se lahko vpišejo kandidati, ki so opravili:

  • vse študijske obveznosti organiziranih oblik pouka iz 1. in 2. letnika,
  • opravljen doktorski seminar z uspešno predstavitvijo teme in rezultatov dela na doktorski disertaciji in
  • soglasje Senata UL k temi doktorske disertacije.