Select Page

Pogoji za vpis na visokošolske strokovne študijske programe 1. stopnje na UL FGG

POGOJI ZA VPIS V VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM OPERATIVNO GRADBENIŠTVO

Zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicna matura ali matura.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi (60 % točk) in glede na splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk).

POGOJI ZA VPIS V VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN

Zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicna matura ali matura.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi (60 % točk) in glede na splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk).