Select Page

Technische Universität München (TUM)
Technična univerza München
Arcisstraße 21
80333 Munich
Nemčija

Sklad dr. Otta Likarja, dipl. inž., in Karle Likar

Namen sklada je podpiranje znanosti in raziskovanja na področju inženirskih znanosti ter medicine. Namen se uresničuje s podelitvijo štipendij za študij na Tehniški Univerzi München (TUM). Letne štipendije za študij se lahko podelijo za dobo največ 10 mesecev z možnostjo podaljšanja v naslednjem šolskem letu. Štipendije so namenjene vsem študentom Univerze v Ljubljani za celotno področje inženirskih znanosti (dodiplomsko od vključno 4. letnika naprej, podiplomsko ter podoktorsko izobraževanje).

Štipendije se lahko podelijo študentom vseh strokovnih področij inženirstva ter medicinske fakultete na dodiplomskem ter podiplomskem nivoju Univerze v Ljubljani. Na dodiplomskem nivoju morajo kandidati na UL opraviti prve tri letnike študija. Starostna meja za kandidate je 30 let; za asistente, doktorande ter postdoktorande pa 35 let. Višina štipendije omogoča nemoten študij in bivanje v Münchnu v času trajanja štipendije.

Razpisi sklada so enkrat letno, ponavadi v decembru za naslednje šolsko leto.

Kandidati morajo predložiti:
  • prijavni obrazec, dosegljiv na (http://www.likarjev-sklad.si/),
  • biografijo,
  • bibliografijo,
  • potrdilo o vpisu na dodiplomski oz. podiplomski študij katerekoli članice Univerze v Ljubljani,
  • spisek opravljenih izpitov z ocenami skupaj s povprečno oceno izpitov ter vaj,
  • potrdilo o slovenskem državljanstvu,
  • dokazilo o znanju nemškega jezika,
  • priporočilo enega univerzitetnega profesorja.

Razpis za leto 2016/2017

Prijava na razpis skupaj z vsemi pisnimi dokazili mora prispeti najkasneje do vključno 10. marca 2016 (ne glede na vrsto pošiljanja).