Select Page

Odgovori na pogosta vprašanja študentov

Programska oprema za študente

UL FGG svojim redno vpisanim študentom brezplačno nudi možnost namestitve določene temeljne, razvojne in strokovne programske opreme na lastne računalnike. Vsa programska oprema je namenjena le za uporabo v izobraževalne in raziskovalne namene. Temeljna programska oprema so operacijski sistemi Microsofta (Windows) in VMwarea (VMware oz. vSphere) v sklopu njunih akademskih programov Microsoft Imagine Premium in VMware Academic Program. Razvojna programska oprema so Microsoftovi strežniški sistemi (npr. SQL Server), prevajalniki (Visual C++) in nekatere aplikacije, ne pa tudi programski paket Office. V VMware Academic Program so vključeni virtualizacijski nadzorniki za osebne računalnike (VMware workstation, Fusion in Player) ter strežnike (vSphere). VMware Fusion na Macih omogoča rabo programske opreme, razvite za operacijski sistem Windows.

Z letošnjim šolskim letom je študentom na voljo program Office365. Strokovna programska oprema so razne aplikacije (ESRI ArcGIS, Mathematica ipd.).  Več o nameščanju slednjih je napisano v spletni učilnici.

Seznam dostopne programske opreme:
 • operacijski sistemi Microsoft (Windows)
 • VMware (VMware oz. vSphere)
 • program Office365
 • ESRI ArcGIS
 • Mathematica

Pogosta vprašanja

Dostop do programov

Do programske opreme lahko pridete tako, da se s svojim uporabniškim imenom in geslom vpišete v spletni referat in v meniju Razno kliknete na povezavo “Programska oprema“. Ta vas preusmeri v spletno “trgovino” ELMS.

ELMS (e-academy License Management System) je sistem, ki so ga zasnovali pri podjetju e-academy Inc. za distribucijo programske opreme za več akademskih programov. Deluje kot spletna trgovina.

Programsko opremo MS Imagine lahko dobite s prenosom v vaš računalnik (download). Najprej izberete programsko opremo ter nato opravite prenos v dveh korakih: prenos kratkega programa (teče le v MS Windows okolju), katerega zagon povzroči prenos izbrane programske opreme v vaš računalnik. Po potrebi lahko prenešeno programsko opremo zapečete na CD ali DVD. Vse kode, ki jih potrebujete za aktiviranje programske opreme (product key), vam ob prenosu dodeli sistem.

Študenti, ki imajo iz kakršnihkoli razlogov težave pri elektronskem prenosu programske opreme izven FGG, lahko le-tega opravijo v računalniških učilnicah na FGG (I-4, I-5, III-6, IV-1, IV-2, IV-5, H-klet), kjer si lahko prenešeno programsko opremo tudi zapečejo na CD ali DVD.

Dodatne informacije

Dodatna pojasnila o uporabi programa in spletne trgovine lahko dobite po elektronski pošti pri administratorju programa na FGG, na domači strani MS Imagine Premium in v Wikipediji.

MS Imagine Premium

Microsoftov program Imagine Premium (prej  DreamSpark Premium in še prej Microsoft Developer Network Academic Alliance Subscription ali MSDNAA) je letni naročniški program, ki je namenjen posebej akademskim inštitucijam, fakultetam, laboratorijem in študentom, saj omogoča pridobitev Microsoftovih razvojnih orodij, platform in strežnikov za uporabo v izobraževalne in raziskovalne namene. Do uporabe programske opreme iz programa DreamSpark Premium so upravičeni:

 • vsi redni in izredni študenti Fakultete za gradbeništvo in geodezijo in
 • zaposleni na Fakulteti za za gradbeništvo in geodezijo.

Vsi, ki so upravičeni do uporabe programske opreme iz programa DreamSpark Premium, lahko dobijo programsko opremo tudi za uporabo na osebnem računalniku doma v pedagoške in/ali nekomercialne raziskovalne namene. Pri uporabi te programske opreme morajo ravnati v skladu s pogoji uporabe, da bi zadostili zahtevam naročniškega programa.

Pogoji uporabe

Pred uporabo programske opreme iz programa MS Imagine Premium morate prebrati in se strinjati s pogoji in določili Licenčne pogodbe za končnega uporabnika programske opreme MS Imagine Premium.

Dodatna pojasnila o pogojih uporabe lahko dobite na domači strani MS Imagine Premium.

Povzetek glavnih načel uporabe:
 • Programska oprema, ki je del tega programa, je omejena le na uporabo v pedagoške in/ali nekomercialne raziskovalne namene.
 • Programske opreme, ki je del tega programa, ne smete uporabljati za poganjanje infrastrukture fakultete ali oddelkov; namenjena je le uporabi v pedagoške namene (npr. izvajanje predavanj, laboratorijskih vaj in drugih programov za poučevanje in/ali učenje izdelkov ali konceptov, ki so povezani z izdelki, vključenimi v ta program) in nekomercialne raziskovalne namene (npr. izvajanje neprofitnih raziskovalnih projektov).
 • Študenti smejo namestiti programsko opremo na svoje osebne računalnike za pedagoško, raziskovalno ali drugo neprofitno uporabo.
 • Ko študentu poteče status rednega študenta na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, ne more več prejemati nove programske opreme in posodobitev za njegovo osebno uporabo. Vendar pa lahko še naprej uporablja programsko opremo, ki jo je že predhodno, pred potekom statusa, namestil v svoj osebni računalnik pod pogojem, da tudi nadalje upošteva vse smernice za uporabo te programske opreme.
 • Kadar nameščate, kopirate ali kako drugače uporabljate programski izdelek, vas zavezujejo določila Licenčne pogodbe za končnega uporabnika in Dopolnila k tej licenčni pogodbi. Če se z njimi ne strinjate, programskega izdelka ne smete namestiti, kopirati ali kako drugače uporabljati.
 • Programske opreme ali njenih kopij ne smete dajatu nikomur drugemu. Druge osebe, ki so upravičene do izposoje te programske opreme, si jo morajo izposoditi same.
 • Kopij programske opreme ne smete deliti z drugimi oddelki ne glede na to, ali so ti oddelki včlanjeni v program MS Imagine Premium.
 • Ne smete dovolili kakršnekoli neavtorizirane uporabe programske opreme.
 • Če boste kršili katerekoli določbe, bo Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo proti kršitelju ukrepala v skladu s členi Statuta Univerze v Ljubljani o disciplinski odgovornosti.

Dodatne informacije o programu MS Imagine Premium dobite po elektronski pošti pri administratorju programa na FGG.

WIFI: Eduroam

eduroam_logo_trans

UL FGG je (od novembra 2006) vključena v omrežje Eduroam.  Eduroam (www.eduroam.si, www.eduroam.org) je evropski projekt, ki omogoča članom sodelujočih institucij brezžičen dostop do interneta na vseh sodelujočih institucijah. Za študente in zaposlene na UL FGG to pomeni, da jim je internet dostopen na UL FGG, drugod po UL, pa tudi med gostovanjem na katerikoli instituciji, sodelujoči v projektu Eduroam.

UPORABNIŠKO IME

Študenti za dostop uporabite uporabniško ime (v obliki ab1234@student.uni-lj.si) in geslo svoje digitalne identitete, ki jo prevzamete na ID portalu Univerze. Tam lahko geslo tudi spremenite.

Zaposleni za dostop uporabijo svoje omrežno uporabniško ime in geslo (username@fgg.uni-lj.si).

Navodila za Windows, Apple in Linux:
 • Odprite spletno stran https://cat.eduroam.org/
 • Kliknite gumb “Uporabnik eduroam: prenesite svoj nameščevalnik eduroam”
 • Kliknite “Univerza v Ljubljani”
 • Izberite “Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo”
 • Izberite svoj operacijski sistem
 • Shranite in zaženite ponujeno datoteko
 • Vnesite uporabniško ime in geslo
 • Kliknite dokončaj
Navodila za Android:

Ustvarite novo brezžično povezavo z naslednjimi nastavitvami:

 • Wireless network standard: 802.11b/g
 • Network SSID (network name): eduroam
 • Security standard: WPA or WPA2
 • Authentication: EAP-TTLS
 • Tunnelled protocol for authentication: PAP
 • Encription: AES (WPA2)or TKIP (WPA)
 • Assigning IP addresses: DHCP
 • Outer identity: anonymous@student.uni-lj.si
POKRITOST S SIGNALOM

V stavbah UL FGG je brezžično omrežje dostopno v vstopnih avlah stavb na Jamovi in Hajdrihovi, v obeh čitalnicah, na hodnikih pred predavalnicami in kabineti, v kabinetih, sejnih prostorih ter v računalniških učilnicah.

Upoštevajte, da je hitrost povezave odvisna od vašega položaja (armatura v stebrih in stropovih onemogoča prehod signala), obljudenosti prostora in števila povezanih računalnikov.

Področje signala je označeno s simboli Eduroam. Tako naj bi bilo tudi na drugih sodelujočih institucijah. Spisek sodelujočih institucij v Sloveniji je tule, spisek institucij po posameznih državah Evrope pa tule. Če ste v sklopu domače institucije uredili vse potrebno in se uspešno povezali v omrežje Eduroam, ob gostovanju ne potrebujete nobenega dodatnega dela – v območju signala Eduroam se lahko takoj povežete.

POMOČ: