Select Page

Študentski svet UL FGG

Študentski svet UL FGG logo

Osnovne informacije:

Benjamin Cerar

Predsednik študentskega sveta FGG
cerar.benjamin@gmail.com

Miha Tallarini

Podpredsednik študentskega sveta FGG
miha.tallarini@gmail.com

Maruša Cestnik

Tajnik študentskega sveta FGG
marusa.cestnik@gmail.com

Člani študentskega sveta FGG 2016/2017
Svetnik/svetnica Letnik
Jovana Rakić 1. Letnik GR(UN)
Amel Emkić 2. letnik GR(UN)
Benjamin Cerar 3. letnik GR(UN)
Žan Pleterski 1. letnik GIG(UN)
Maruša Cestnik 2. letnik GIG(UN)
Simon Šanca 3. letnik GIG(UN)
Jernej Pejanović 1. Letnik TUN(VS)
Samo Peterka 2. letnik TUN(VS)
Anja Judež 3. letnik TUN(VS)
Jošt Meško 1. letnik VOI(UN)
Matevž Strbad 2. letnik VOI(UN)
Urška Maček 3. letnik VOI(UN)
Aljoša Kiler 1. letnik OG(VS)
Jani Cerar 2. letnik OG(VS)
Martin Kolar 3. letnik OG(VS)
Jernej Vozelj 1. letnik GR(MA)
Luka Trček 2. letnik GR(MA)
Marko Novak 1. letnik GIG(MA)
Ana Vendramin 2. letnik GIG(MA)
Žiga Ščukovt 1. letnik VOI(MA)
Miha Tallarini 2. letnik VOI(MA)
Jan Slobodnik 1. letnik STAVB(MA)
Nives Šelekar 2. letnik STAVB(MA)
Maja Mauko 2. letnik PN(MA)
Gabrijela Jankovič Doktorski študij

Senat FGG

Je najvišji strokovni organ UL FGG. Sestavljajo ga dekan, predstojniki kateder in študentje. Člani senata iz vrst študentov tvorijo najmanj 1/5 članov senata, tako imamo na UL FGG v senatu študentje 6 predstavnikov. Člane iz vrst študentov izvoli ŠS UL FGG z mandatno dobo 1 leto.

V senatu FGG predstavljajo študentski svet:

 • Jernej Vozelj
 • Miha Tallarini
 • Gabrijela Jankovič
 • Benjamin Cerar
 • Maja Mauko
 • Ana Vendramin

Upravni odbor UL FGG

V upravnem odboru predstavlja študente:

 • Benjamin Cerar

Študijski odbori FGG

V študijskih odborih predstavljajo študente:

 • Oddelek za gradbeništvo:
  Martin Kolar, namestnik: Aljoša Kiler

 • Oddelek za geodezijo:
  Anja Judež, namestnik: Marko Novak
 • Oddelek za okoljsko gradbeništvo:
  Urška Maček, namestnica: Matevž Strbad

Akademski zbor

Sestavljajo ga vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski sodelavci in mladi raziskovalci, ki so v delovnem razmerju na UL FGG. Pri delu akademskega zbora sodelujejo predstavniki študentov, ki tvorijo 1/5 članov akademskega zbora. Svojih 20 predstavnikov študentov izvoli ŠS UL FGG z mandatno dobo 1 leto.

V akademskem zboru FGG predstavljajo študentski svet:

 • Jovana Rakić,
 • Amel Emkić,
 • Benjamin Cerar,
 • Žan Pleterski,
 • Maruša Cestnik,
 • Simon Šanca,
 • Jernej Pejanović,
 • Samo Peterka,
 • Anja Judež,
 • Jošt Meško,
 • Matevž Strbad,
 • Aljoša Kiler,
 • Jani Cerar,
 • Jernej Vozelj,
 • Luka Trček,
 • Ana Vendramin,
 • Žiga Ščukovt,
 • Miha Tallarini,
 • Jan Slobodnik,
 • Gabrijela Jankovič.

Disciplinska komisija

V disciplinski komisiji predstavljajo študente:

 • Oddelek za gradbeništvo:
  Jan Slobodnik, namestnik: Jani Cerar
 • Oddelek za geodezijo:
  Samo Peterka, namestnik: Marko Novak
 • Oddelek za okoljsko gradbeništvo:
  Matevž Strbad, namestnik: Jošt Meško

Komisija za Prešernove nagrade

 • Luka Trček (oddelek za gradbeništvo)
 • Ana Vendramin (oddelek za geodezijo)
 • Miha Tallarini (oddelek za okoljsko gradbeništvo)

Komisija za kakovost

 • Amel Emkić
 • Simon Šanca

Komisija za reševanje vlog študentov

 • Matevž Strbad

Komisija za informatiko, knjižničarstvo in založništvo

 • Jovana Rakić