Select Page

Študij 2. stopnje: Geofizika (MA)

UL FGG aktivno sodeluje v magistrskem študijskem programu Geofizika. Geofizika je magistrski študijski program, ki se izvaja v sodelovanju treh fakultet – FMF, FGG in NTF. Študij poteka tako, da ima vsak študent nekaj skupnih predmetov (ki jih opravljajo vsi študenti Geofizike), preostali predmeti pa so vezani na izbrani modul in se izvajajo na matični fakulteti. Tako se na FMF izvaja modul Meteorologija, na FGG Hidrologija in na NTF Trdna Zemlja. Poleg obveznih predmetov ima študent na izbiro tudi nekaj izbirnih predmetov, ki jih študent lahko izbere sam. Spodnji opis študija se bo bolj osredotočil na modul Meteorologija ki se izvaja na FMF.

Magistrski študijski program Geofizika druge stopnje traja dve leti (štiri semestre) in obsega skupaj 120 kreditnih točk. Po končanem študiju študent pridobi strokovni naslov MAGISTER GEOFIZIKE oziroma MAGISTRICA GEOFIZIKE, z okrajšavo mag. geofiz.

razpisnih mest za magistrski študij 2. stopnje Geofizika (MA)

Podrobnejši predmetnik – Geofizika (MA) – 2. stopnja

Študijski programi na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani so odlično zagotovilo, da poklicno pot preživiš ob zanimivem delu, med pomembnimi ljudmi in navdihujočimi projekti. Vsi študijski programi so mednarodno akreditirani.